19.11.12 г.

Животът след смъртта - Стюарт Хамероф


Quantum Entangled Consciousness - Life After Death - Stuart Hameroff from Philip Cunningham on Vimeo.

Няма коментари:

Публикуване на коментар