29.08.13 г.

Инелия Бенц: Божественото мъжко начало – Призив за действие

 Докато създаваме  новата парадигма, често ни се случва да чуваме и използваме думите „Божественото женско начало“, „Богинята в нас“, „Майката Земя“, „Пачамама“, „Женската Слънчева Енергия“.

Те представляват най – доброто от женските енергии у нас и на нашата планета.

Но къде остават „Божественото мъжко начало, „Богът в нас“, „Бащата Земя“ „Пачататко“, и „Мъжката Слънчева Енергия“?

Божествената мъжка енергия е било принудено от избора на колективното ни съзнание да играе „лошия герой“ през последните няколко хиляди години. Не този „лош герой“, когото сме обвинили открито – тази роля е извършвало Божественото женско начало, а „истинския“ лош герой.

Ние сме проектирали върху Божественото мъжко начало образа на Деспота, Насилника, Освободителя, Мъченика, Спасителя, Учителя, Всемогъщия Бог. С други думи – всички активни участници в цикъла жертва - насилник.

За да придобием опитност в условия на Патриархат, през последните няколко хиляди години сме използвали културата, религията и наследствеността, за да предоставим властта на мъжете, но в порочен вид. Във вид на йерархия на силните над останалите.

Йерархията не е порочна сама по себе си, нито пък силата, властта е такава.  Има, например, йерархии, построени върху чувство за отговорност, които са всичко друго, но не и порочни. Но властта над другите е наистина порочна. И, като хора, сме използвали Божественото мъжко начало, за да изживяваме и разпространяваме „власт над другите“.

И така, до какво е довело това днес?

Като индивиди и като общество имаме многобройни програми, вярвания, религиозни доктрини, културни модели, които оцветяват, филтрират и преиначават „Божественото мъжко начало“ в  енергиите на Деспот, Насилник, Освободител, Мъченик, Спасител, Учител, Всемогъщи Бог. Всесилен, страшен и жесток, благ учител, страдащ мъченик. Звучи ли ви познато?

На мъжете, работещи над своето възнесение, не им е лесно и често отиват в другата крайност в желанието си да компенсират, по един или друг начин, направеното вече спрямо обществото, жените в живота си, техните деца и собствения им живот. Те се опитват да бъдат освободителя, спасителя, учителя, водача, за да компенсират за деспота и насилника.

Но тези роли продължават да движат цикъла жертва – насилник.

Като представители на човешкия вид, повечето от нас не ЗНАЯТ как да се свържат наново със здравословната, чиста, кристалинна енергия на Божественото мъжко начало, без да проектираме върху него и да искаме нещо от него. Няма значение дали е да ни спаси, да ни обича, да ни освободи... списъкът е безкраен.

И точно както СМЕ Божественото женска същност, точно както Гея Е Божествената Майка, точно както Слънцето  Е Женската слънчева същност, точно така НИЕ сме и Божествената мъжка същност, Гея Е Божественият баща и Слънцето Е Мъжката слънчева същност.

Силата, Чи, Енергията – те са били поляризирани и разделени на мъжка и женска, но в СЪЩНОСТТА си са едно и също нещо.

Единственото разделение, както и програмите, ролите и вярванията, които са им приписвани, идват единствено от нас самите. Физическите ни тела разполагат с полови органи и полова определеност, което ни прави напълно способни да се приближим и да се потопим в същността на ЧИ, независимо дали сме от мъжки или от женски пол и да я използваме съобразно с това.  Можем да се потопим и в другата енергия – тази, в която няма съответствие на нашия пол и полови органи, но при срещата с нея често изпитваме съпротива.

ПРИЗИВ ЗА ДЕЙСТВИЕ: Ако имате желание, като мъже и жени, нека се изпълним с НАМЕРЕНИЕТО да изпитаме и да станем ЕДНО с Божественото мъжко начало в неговата чиста, незамърсена, непрограмирана, здрава, цялостна, пълна, свободна форма. Нека ВИДИМ Божественото мъжко начало в неговата чиста, незамърсена, здрава, цялостна, завършена, свободна форма у мъжете и жените около нас-

Засега, НАМЕРЕНИЕТО е достатъчно. Като напредваме с това намерение през следващите няколко дни и седмици и обработваме проблеми, които се появяват, можем след това да преминем към това, да БЪДЕМ Божественото мъжко въплъщение.  Нека си върнем Божественото Мъжко Начало, да го пречистим от програми, проекции и окови и да видим какво ще стане.

Запишете всяка съпротива, която изпитвате, докато четете това. Запишете също и всяка програма, която се задейства. И просто ги наблюдавайте, позволете им да се проявят, не ги съдете и не ги отблъсквайте. Просто им позволете да съществуват в полето ви, като ги наблюдавате и приемате съществуването им.

Ако това са закостенели програми непреодолими задвижващи програма импулси, използвайте упражнението за преработване на страха или намерете друго ефикасно упражнение за преработка и де-програмиране и го приложете.

Какво ще кажете?

Инелия Бенц - линк към статията на английски. Превод от английски за Дриймленд - Du


Вижте още и интервюто на Бил Райън с Инелия Бенц - Инелия Бенц - ангел с мисия на Земята (интервюто има субтитри на български). 


Няма коментари:

Публикуване на коментар