15.06.17 г.

Винаги се издигайте над критиката!

Един учител написал на дъската следните редове:

9 х 1 = 7                            9 х 4 = 36
9 х 2 = 18                          9 х 5 = 45
9 х 3 = 27                          9 х 6 = 54

Когато привършил, погледнал учениците си, а целият клас започнал да се смее. Учителят ги попитал защо се смеят и един ученик посочил, че първото равенство, което е написал, е грешно.

Учителят казал „Написах този първи ред грешно, с цел да ви покажа нещо много важно.

Ето как светът ще се отнася към вас. Виждате, че написах 5 други верни равенства, но никой не ми каза добра дума за това. Всички се смяхте и ме критикувахте за единствената грешка, която направих. Светът не винаги ще отбелязва доброто, което правите, но ще ви критикува за единствената грешка, която направите.


Винаги се издигайте над критиката и оставайте силни!

11.06.17 г.

Има ли карма и кармичен дълг - отговорите на Абрахам

Въпрос: АБРАХАМ*, ИМА ЛИ КАРМА, КАРМИЧЕН ДЪЛГ?
Отговор: Вие знаете ли, че сте продължение на Енергията на източника?
И знаете ли, че сте взели решението да дойдете в това тяло, че сте били - и сте това Чисто позитивно енергийно същество? И мислите ли, че като сте това Бог-Същество,  или тази Енергия от Източника, сте взели решение да дойдете тук, за да поправите нещата, в които сте сгрешили преди?
Фактът, че усещате негативна емоция, означава, че Вътрешното ви Аз не иска да се присъедини към вас дори и в една негативна мисъл. Та, ако вашето Вътрешно Аз не се присъединява към вас в нито една негативна мисъл, какви според вас са шансовете това Вътрешно Аз да ви изпраща в един живот, за да оправите или компенсирате за нещо, което сте прецакали в предишен живот?
Въпрос: Е, значи няма карма?
Отговор: Няма - не и по начина, по който я разбират повечето хора.
Да, вие жънете това, което сте посели в този живот, защото Законът за привличането казва, че това, което предлагате като вибрация е това, което връщате повторно в живота си. Но то не преминава от живот в живот в отрицателния смисъл, който хората влагат, защото в момента, в който “умирате”, в това, което наричате “смърт”, в момента, в който направите прехода си, в един миг, оставяте зад себе си цялата негативност, всички негативни емоции, цялото усещане за недостойност, всички болести и лошо здраве, и отново се връщате в нефизическото, което е ЧИСТА ПОЗИТИВНА ЕНЕРГИЯ. Не може да пренесете тези негативни вибрации в тази чиста енергия. Когато влезете в новото си въплъщение, идвате оттам, от чистата позитивна енергия.
Някои хора казват “О, не ми казвай, че създавам своята собствена реалност, от толкова отдавна искам някои неща. Не ми казвай, че когато искам, ми се дава; ако това беше вярно, къде са моите неща?” 
Понеже човек изконно знае, че трябва да получава всичко, което иска, затова измисля всякакви шантави начини да обясни защо нещата не вървят по-добре: “Майка ми е виновна, правителството е виновно, жена ми е виновна, това е кармично, да, сигурно съм направил нещо гадно в предишен живот и сега съм се върнал да го оправя, защото е злодеяние. Ние наричаме това “Бягство чрез карма”
Това е причината, поради която не говорим за кармата в смисъла, в който повечето хора влагат. Казваме ви със сигурност, не съществува нищо никъде, което познаваме, което дори далечно да напомня за кармата, в смисъла, в който я разбират повечето хора. Няма нищо такова.
Въпрос: Значи, Абрахам, всичките тия неща, които са ме учили, всичките тези кармични грехове, които отработвах, всичко това глупости ли са?
Отговор: Да!”
Разговорът е проведен на 2 септември 2013 г. 
--------------------------
* "Абрахам" е събирателно име на група същества, чиито отговори Естер Хикс "превежда" на езика на хората. Те описват себе си като "групово съзнание от нефизическите измерения"