2.12.12 г.

Изобилието: Живот в единство

Ден 18-ти
Днешната мисъл за съсредоточаване:

"Празнувам моето единство със всичко живо, 

зная че всички ние сме едно."


Днешната санскритска мантра и преводът й на български са:

Тат твам аси - виждам другите в себе си и себе си в другите


Има не повече от 5 музикални ноти и все пак комбинацията от тези 5 ноти е извор на много повече мелодии, отколкото биха могли да бъдат чути. 

~ Сън Цзу
В днешната медитация ще изследваме единството като основна съществена истина, във всичко, което съществува.


Като личности, ние изглеждаме различни един от друг и имаме различен начин на живот, вярвания, убеждения и приемаме нещата по различен начин. Въпреки това, обаче, тези различия съществуват само на физическо ниво. Както на молекулярно, така и на духовно ниво, ние сме всички сме едно, свързани от универсалния източник. 

Когато започнем да разбираме напълно идеята за живот в единство, заместваме идеята за личното "Аз" с тази за универсалното "Аз". Изчезва идеята за конкуренция, съревнование и на нейно място остава само съ-трудничеството. Тази връзка благоприятства и насърчава дълбока любов и приемане на всички и всичко около нас.Момент за размисъл:

Насърчавайте взаимосвързаността на всичко с всички.Присъствайте и се интересувайте искрено от живота на другите, когато говорите с тях днес. във вашите разговори, отдавайте цялото си внимание и ако видите някого в нужда, му предложете помощ. Насърчаването на тези опитности ще ви помогне да култивирате у себе си по-дълбоко разбиране на вътрешната взаимосвързаност с всичко и всички. 

Въпроси за размисъл:

Как определяте единството?
Как виждате различността и разнообразието?
По какъв начин медитацията ви е довела по-близо до изживяването на единство?

Няма коментари:

Публикуване на коментар