15.07.16 г.

Стъпки в пясъка - от "Алхимикът" на Паоло Коелю

"Една нощ сънувах сън. 
Разхождах се с Господа по брега на морето, а по небето проблясваха сцени от моя живот. На всяка от тях имаше два чифта стъпки по пясъка, но за моя изненада забелязах, че в много случаи, по пътя ми имаше само един чифт стъпки. Открих, че това се е случвало в най-тежките моменти от моя живот. 

Попитах Бога:
"Господи, Ти ми беше казал, че след като веднъж реша да те следвам, винаги ще ходиш с мен. А сега установявам,че през най-мъчителните мигове от живота ми, има само един чифт стъпки по моя път. 

Не разбирам,защо си ме изоставял, когато най-силно съм се нуждаел от Теб?"

Бог ми отвърна:
"Мое скъпо дете, никога не Съм те изоставял в изпитанията. Там, където виждаш само един чифт стъпки, това са моите стъпки - аз те носех на ръце."

Паоло Куельо - "Алхимикът"

Няма коментари:

Публикуване на коментар