20.03.10 г.

Радостта - естественото ни състояние


Нашето естествено състояние е радостта. Твърде много енергия е необходима, за да се творят лоши мисли, да се изричат лоши думи и да се чувстваме зле. По-лесно е мислим, да говорим и да правим добро.
Избери по-лекия път.

Няма коментари:

Публикуване на коментар