21.02.10 г.

Радио Феникс - слушай позитивно!

Необходимо е да осъзнаваме и разбираме, че притежаваме лещи, през които гледаме света. Нека се опитаме да погледнем без да критикуваме или осъждаме и по този начин да се опознаем на по-дълбоко равнище.

За илюстрирация, нека да изследваме какво се случва с двама души, имащи напълно противоположни убеждения и живеят живота си с различни лещи. Единият вижда живота, изпълнен с възможности, които чакат да бъдат открити и използвани. Представя си, че ще успее. Вярва, че неговите действия, творчество и изобретателност ще го възнаградят щедро. Тези убеждения са дълбоко вкоренени. Те са и филтрите, през които гледа на света, преврърнати в негова вътрешна вибрация, влияеща върху външната мрежа на реалност. Така постоянно привлича или отблъсква хора, обстоятелства и събития. Неговите лещи влияят на вълненията, чувствата, ежедневния му начин на мислене, а оттам и на действията и на решенията му.

Другият мисли, че няма шансове за успех. Той е убеден, че всички добри възможности за печелене на пари са заети, а тези, които не са, са прекалено трудни за откриване. Вярва, че животът е труден и пълен с разочарования и каквото и да прави, е обречен на неуспех. И в този случай, тези убеждения стават част от неговият светоглед, който също въздейства върху реалността и привлича или отблъсква хора, обстоятелства и събития. Не е трудно да си представи човек какви възможности съществуват за всеки от гореописаните типове и какво ще е вероятното им бъдеще.

Изтъкаваме своите преживявания чрез собствените си убеждения и очаквания. Приемаме убежденията си за реалност и често въобще не ги подлагаме на съмнение. Те са ясни априори. Появяват се като твърдения на факт, който често е очевиден, за да се нуждае от проучване. Така те биват приемани безусловно, като характеристики на самата реалност. Тези идеи са неоспорими и не си и помисляме да спекулираме относно тяхната валидност. Те се превръщат в невидимите ни водачи.

Парадоксално е, но и двата типа хора са прави. Може би очаквахте да кажа, че по-позитивно настроените хора са по-близо до реалността. Не, не е така. И двете реалности са смислени и действителни. Всеки тип човек ще привлича към себе си това, което вибрира вътре в него. Нито едно не е по-вярно от другото. Реалностите са огледало на убежденията ни.

Благодарение на: http://radio.fenix-bg.com/защо-създадохме-радиото

Няма коментари:

Публикуване на коментар