15.01.10 г.

Говори за... щастие, вяра, здраве...


За да бъде всичко наред, направи го!


Говори за Щастие...

Светът е достатъчно тъжен и без твоите неволи. Пътищата не са само неравни и стръмни. Вгледай се и виж къде твоят път е бил чист и гладък и говори за това! Дай отмора на изтерзания слух на Земята, наранен от човешката скръб, недоволство и болка!


Говори за Вяра...

На света му е къде по-леко без твоето изречено невежество и съмнение. Ако вярваш в Бога, или в човека, или в себе си, кажи го! Ако не вярваш - скрий в мълчание своите мисли, докато дойде вярата!


Говори за Здраве...

Непрекъснатото приказване за неизлечими болести е ненужно. Не можеш да зарадваш никого, когато му говориш за болката. Кажи, че си добре и че всичко ти е наред. Бог ще чуе твоите думи и ще ги превърне в истина!

Ела Уилър Уилкокс,

Благодарение на: http://www.pozitivnoto.info/2008/12/za-da-bude-vsichko-nared.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар