11.09.18 г.

Буда и отрязаният клон

Веднъж един бандит на име Ангулимал заплашил Буда, че ще го убие.

- Добре, - казал Буда - тогава бъди така добър да ми изпълниш предсмъртното желание. Отрежи клона на това дърво. 

Едно замахване на меча - и готово!

- Сега какво - попитал бандитът.

- Сложи клона пак на дървото - казал Буда.

Бандитът се изсмял.

- Сигурно си полудял, ако мислиш, че това е възможно.

- Тъкмо напротив, казал Буда. Лудият си ти, ако мислиш че си силен и могъщ, защото може да нараняваш и разрушаваш. Това е детска задача. Силният знае как да създава и лекува.


Из "Сърцето на просветления", книга с духовни разкази от Антони де Мело.

Няма коментари:

Публикуване на коментар