2.10.14 г.

Двата вълка в нас

Един стар чероки разказвал на своя внук за борбата, която се води във всеки един от нас и казал на момчето:

- В душите ни се борят два вълка.
Единият е зъл: той е гневът, завистта,  алчността, омразата, недоволството, отрицанието, надменността, самосъжалението, чувството за малоценност или пък за превъзходство, лъжата, фалшивата гордост и т.н.

Другият е добър – той е радостта, мирът, любовта, надеждата, спокойствието, смирението, скромността, добротата, благосклонността, взаимността, щедростта, искреността, състраданието и вярата.

Внукът се замислил за момент и след това попитал дядо си:

- И кой вълк побеждава?- Този, когото нахраниш. – отговорил старият чероки.


 ~Притча на индианците чероки~А вие кой вълк храните повече? 

Няма коментари:

Публикуване на коментар