21.12.09 г.

Лао Цзъ

Do the difficult things while they are easy and do the great things while they are small. A journey of a thousand miles must begin with a single step.
Lao Tzu

Прави трудните неща, докато са още лесни и великите дела, докато още са малки. Едно пътуване от хиляда мили трябва да почне с една-единствена стъпка.

Няма коментари:

Публикуване на коментар